PRAVILA ŠKOLE PLIVANJA

Uplata važi mesec dana od dana označenog na članskoj kartici, datum uplate se ne može menjati vašim nedolaskom.

Kada dete dodje manje od 3x u mesecu ostvaruje pravo na 50% za sledeći mesec.

Usled dužeg ne dolaska roditelj je u obavezi da se javi treneru.
U slučaju ne javljanja i ne plaćanja članarine nakon 8 dana od datuma na članskoj karti, škola ima pravo da dete izpiše iz grupe i primi novo dete.

Razlog ovog pravila je to što škola ima fiksne troškove poslovanja sa OS Laza Kostić